ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
1000 София, пл. Славейков № 4, ет. 4
тел.: 02/9870141, 02/9873609
факс: 02/9875709
редакция „Джобни издания": 02/9814598
e-mail: sibi@sibi.bg

ТЪРГОВСКИ ОФИС
1124 София, ул. Река Осъм № 3
тел./факс: 02/9461937, 02/9461939
GSM: 0893 41 38 74
тел.: 070017424 – на цената на един градски разговор от цялата страна
e-mail: sales@sibi.bg

ЩАНД ЗА ПРОДАЖБИ НА ЕДРО
София, ул. Николай Ракитин № 13
тел.: 02/9437969; 0893 41 38 70

ДАННИ НА ФИРМАТА
Сиби ООД
адрес на управление: 1574 София, ж.к. Слатина, бл. 14
ЕИК 831721077
ИН по ЗДДС BG831721077

БАНКОВИ РЕКВИЗИТИ
банкова сметка в лева: 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД  – София
IBAN: BG87 UNCR 7630 1039 2906 24
банков код: UNCRBGSF

запитване


eXTReMe Tracker