ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

нови книги

Съдържание:

Наказателни дела от частен характер

Глава първа. НАКАЗАТЕЛНО
ПРЕСЛЕДВАНЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР

§ 1. Частното начало в наказателния процес

§ 2. Частно обвинение

§ 3. Насрещно частно обвинение. Насрещна тъжба

§ 4. Встъпване на прокурора в производството и образуване от прокурора на производство
за престъпления от частен характер

Глава втора. ЧАСТЕН ТЪЖИТЕЛ

§ 1. Предпоставки за възникване на фигурата на частния тъжител

§ 2. Процесуално положение на частния тъжител

§ 3. Съдействие от органите на МВР

§ 4. Специфични основания за прекратяване на делата от частен характер

§ 5. Разноски по делата от частен характер

Глава трета. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛА
ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ЧАСТЕН
ХАРАКТЕР

§ 1. Предаване на съд и подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание

§ 2. Съдебно заседание на първа инстанция

§ 3. Въззивно производство

§ 4. Касационно производство

§ 5. Привеждане в изпълнение на влязлата в сила присъда или решение

§ 6. Възобновяване на наказателни дела

 Книга на месеца
Граждански процесуален кодексГраждански процесуален кодекс
ОЧАКВАЙТЕ
Вещно право
Вещно право
Поредното девето издание на...
Договорът за факторинг
Договорът за факторинг
Книгата представлява актуално...
Закони за собствеността
Закони за собствеността
В изданието са включени основните...

виж всички »
eXTReMe Tracker