Съвременно право 2/2017

  • Корична цена: 7,00 лв.
  • Отстъпка: 0,70 лв.
  • Крайна цена: 6,30 лв.

СТАТИИ

Янаки Стоилов – Форми на правните принципи

Георги Пенчев – Дали основните права и задължения на гражданите са принципи на правото?

Методи Марков – Система на българското вещно право

Иван Русчев – Гражданскоправен режим на държавните учреждения

Ивайло Стайков – Изменение и прекратяване на трудовото правоотношение с нормативно установена времева зависимост на волеизявленията на страните

ДИСКУСИИ

Андрей Александров – За максималния осигурителен доход и „социалните“ мотиви при регулирането му

МЛАДИ АВТОРИ

Антоний Димитров – Actio Pauliana в италианската съдебна практика

IN MEMORIAM

In Memoriam – проф. Владимир Петров