Адвокатски преглед 1/2005

Проект за Етичен кодекс на адвокатаРеституциятаТълкуване на чл. 256 НК

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

За Етичния кодекс на адвоката

СТАТИИ

Славка Димитрова-Симеонова – Въпроси по тълкуването на чл. 256 от Наказателния кодекс

Асен Запрянов – Реституция

ИЗ СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ

Венелин Гачев – Един въпрос и три мнения

ТРИБУНА

Александър Тризлинцев – Бележки за реформата на съдебната система

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

В „Държавен вестник“

Семинар за професионалното развитие на адвокатурата в Париж

Проект за Етичен кодекс на адвоката

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд — наказателна колегия

Върховен касационен съд — гражданска колегия