Адвокатски преглед 1/2011

Делото Камбуров срещу БългарияЗа знамето на кораба

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Малина Новкиришка-Стоянова - Правно значение на мълчанието в римското право

Петър Кандиларов - За знамето на кораба

ДИСКУСИИ

Иван Георгиев - Жалбите, исковите молби и съдебните решения като обекти на авторското право

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Делото Камбуров срещу България

БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

Вивиан Рединг - Правна помощ: основни права на гражданите за достъп до правосъдие

ПРАВНА КНИЖНИНА

Донка Александрова - За Бранислав Нушич и неговата „Реторика“

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет