Адвокатски преглед 1/2013

150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ, ГРАЖДАНИН И ПРАВНИК АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

ISBN: 1313-7204

150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

Васил Т. Василев – Алеко Константинов, или за щастието да имаш идеали вместо власт

Инна Пелева – Юристът Алеко Константинов и българската култура. Преди и сега

Защитни речи на Алеко Константинов (Из книгата „Алеко Константинов като адвокат“. Издание на Висшия адвокатски съвет, 2012 г.)

СТАТИИ

Иван Георгиев – Съдебен контрол върху задължението на адвокатите да се явяват с тоги в съдебната зала

ДИСКУСИИ

Васил Петров – За правомощието на Министерския съвет, предоставено му от § 121 ПЗР ЗИД КТ, ДВ, бр. 25 от 16.03.2001 г.

ПОСТМОНИТОРИНГОВ ДИАЛОГ С БЪЛГАРИЯ

Резолюция на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 22/01/2013

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Ана Велкова – Български адвокати участват в проект „Приложение на регламентите Рим I, Рим II и Регламент (ЕО) 4/2009 от практикуващите юристи в Южна Европа – EUROME“

Ивайло Дерменджиев – „Регламентът Брюксел I“ – задълбочен и полезен

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет