Адвокатски преглед 1/2019

Упълномощаване на адвокат по електронен път

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

СТАТИИ

Упълномощаване на адвокат по електронен път  – Гергана Върбанова, Георги Димитров

Правна уредба на контокорентния договор според италианския Граждански кодекс – сравнителноправен анализ – Благой Златанов, Сузан Руфат

Как „един лош вестникар може да скара двама добри приятели“ – Eвгени Йочев

ПРАВА НА ЧОВЕКА

Колизии на режима за полицейска регистрация по чл. 68

от Закона за Министерството на вътрешните работи с Конституцията и с Конвенцията за защита нa правата на човека и основните свободи – Михаил Екимджиев

РЕЦЕНЗИИ

Отзив за книгата на Диана Ковачева „Индивидът в международното право. Правосубектност на физическите лица в контекста на международното право за защита на правата на човека и международното хуманитарно право“. С.: Сиела, 2018  – Ирена Илиева

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

Предстоящи важни годишнини през 2019 г.