Адвокатски преглед 1/2021

Законът за задълженията и договорите на 70 години
ISBN: 1313-7204
Не се предлага

СТАТИИ

Законът за задълженията и договорите на 70 години – личен спомен за един закон мъченикВалентин Брайков

Практика на българските съдилища по приложението на Регламент (ЕО) 4/2009 – дела за издръжка с международен елемент – Весела Савова

Промяната на гражданския пол в юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека и на българския съд – Велина Тодорова

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

ПРЕДСТОЯЩИ ВАЖНИ ГОДИШНИНИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА