Адвокатски преглед 1/2022

Политическото красноречие в България

Не се предлага

55 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА СИМЕОН РАДЕВ

Политическото красноречие в България – Симеон Радев

СТАТИИ

За правния ефект на Решение № 3/23.03.2021 г. по к. д. № 11/2020 г. на Конституционния съд спрямо образувани наказателни производства за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 3 от Наказателния кодекс – Радослава Йорданова

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

ОСНК на ВКС обяви за загубили сила изцяло или отчасти 31 постановления на Пленума на Върховния съд, а за 15 постановления на Пленума констатира, че мълчаливо са загубили сила изцяло или отчасти

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Декларация в подкрепа на кандидатурата на съдия Галина Захарова за Председател на Върховния касационен съд

ПРАВНА  КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

ПРЕДСТОЯЩИ  ВАЖНИ  ГОДИШНИНИ  ПРЕЗ 2022 ГОДИНА