Адвокатски преглед 10/2005

отнемане на моторно превозно средстводанъчния режим на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

СТАТИИ

Цветанка Спасова-Стоянова – Кодекс на международното частно право

Любомир Владикин – Сравнителен анализ на данъчния режим на местните юридически лица (акционерното дружество) и юридическите лица с нестопанска цел

Асен Запрянов – Бележки по последните изменения и допълнения на ЗУТ

Ралица Илкова – Актуални въпроси на приложението на специалните състави на противозаконното отнемане на МПС с цел ползване по чл. 346, ал. 2 и ал. 6, и по чл. 346а НК

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС

В правните списания

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен касационен съд — наказателна колегия