Адвокатски преглед 10/2011

съдебна защита на здравните права

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Илиана Савова - Стандарти и способи на съдебната защита на здравните права в административното и гражданското производство

Олег Михайлов - За правния смисъл на искането за продължаване на дейността на ЕООД по чл. 157, ал. 1 in fine от Търговския закон

Бисерка Маринова – Промените в правния режим на общото събрание според последните изменения в Закона за управление на етажната собственост

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“

Приветствено слово на председателя на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска при откриването на учебната година на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ – 13.10.2011 г.

ПРАВНА КНИЖНИНА

Весела Станчева-Минчева – Актуална и интересна книга за международното частно деликтно право

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА

Решение № 368/6.10.2011 г. по гр. д. № 752/2011 г. на ВКС, IV г. о.