Адвокатски преглед 10/2012

Граждани, клиенти и съдии за правосъдието

ISBN: 1313-7204

ПРАВОСЪДИЕ И ОБЩЕСТВО

Граждани, клиенти и съдии за съдебната реформа, качеството на предоставяните услуги и правораздаването в България (изследване на „Програма за развитие на съдебната система”, извършено с помощта на социологическа агенция „Алфа рисърч“)

Любен Хаджииванов – Адвокати оценяват съдии – мисията възможна

СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ТРАФИЧНИ ДАННИ

Годишен доклад за дейността на подкомисията по правни въпроси, която осъществява предвидените в чл. 34б от ЗСРС и чл. 261б от ЗЕС парламентарен контрол и наблюдение за 2011 година

Писмо на Българския Хелзинкски комитет до 28 председатели на районни съдилища и Софийския градски съд по повод достъпа до трафични данни

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФЕСОР Д-Р ЖИВКО СТАЛЕВ

Живко Сталев – Възхвала на правото

ПРАВНА КНИЖНИНА

Хари Хараламбиев – Непретенциозен отглас

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет