Адвокатски преглед 10/2013

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Милена Мишева – Кой път да изберем, когато търсим защита на търговска марка в САЩ. Предимствата и недостатъците на Мадридския протокол с оглед търсене на защита в САЩ. Защо понякога е валидно правилото, че „евтиното ни излиза по-скъпо“?

Станислав Костов – Правната квалификация на иска за обезщетяване на вреди, причинени от Република България в нарушение на правото на Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Николай Доманов – Правен режим на помирителната процедура като част от обикновената законодателна процедура според Договора от Лисабон

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 19-20 октомври, 2 ноември 2013 г.

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет