Адвокатски преглед 10/2014

Условия за приложението на чл. 7 от Договора за Европейския съюз

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Румяна Кацарова - 155 години от рождението на Димитър Тончев – изтъкнат юрист, общественик и политик

Галина Николова - Цената на иска и нейното процесуално значение

Любомир Владикин – Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Дискусия „Условия за приложението на чл. 7 от Договора за Европейския съюз” (Фрагменти от стенограмата)

ДИСКУСИИ

Владимир Георгиев – „За“ и „против“ държавните таксови марки

Иван Георгиев – Особености на процесуалното представителство в гражданския процес при сключен договор с адвокатско дружество

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

В правните списания

Филко Розов – Първи научен труд за членството в адвокатско дружество