Адвокатски преглед 10/2015

Реформиране или деформиране на пенсионния модел в България

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Емил Лукаев - Реформиране или деформиране на пенсионния модел в България

Иван Георгиев - Защита от домашно насилие – същност, съдържание и изпълнение на мярката „отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище“

ДИСКУСИИ

Стефан Тихолов – За естествените задължения и признаването на вземане

100 ГОДИНИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – БЛАГОЕВГРАД

Доклад на адвокат Емил Ядков, председател на Адвокатската колегия – Благоевград, относно честването на 100-годишнината от създаването на благоевградската адвокатура

10 ГОДИНИ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ

Слово на адвокат Даниела Доковска, член на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

СТРАНИЦИ ОТ МИНАЛОТО

Правилник за ръководство на лекарите при оглед по освидетелствование мъртви тела

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Декларация във връзка с решението на Пленума на Върховния административен съд за образуване на трета колегия

IN MEMORIAM

Адвокатурата се прости с председателя Тодор Бурилков

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет