Адвокатски преглед 10/2016

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 15, 16 и 29 октомври 2016 г.

ISBN: 1313-7204

50 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ПРОФ. ВЕНЕЛИН ГАНЕВ

проф. Венелин Ганев - Правото като наука

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

ДИСКУСИИ

Радослава Йорданова - Критични бележки към Тълкувателно решение № 3/22.12.2015 г. по тълкувателно дело № 3/2015 г. на Върховния касационен съд

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Декларация на Висшия адвокатски съвет по повод принудителното връщане на турски граждани, извършвано от български органи на изпълнителната власт в нарушение на законоустановения ред

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 15, 16 и 29 октомври 2016 г.

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет