Адвокатски преглед 10/2020

Адвокатурата в България в началото на XX век

ISBN: 1313-7204

Адвокатурата отбеляза 15-годишнината от създаването на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ – Томислав Тошков

СТАТИИ

Адвокатурата в навечерието на създаването на Съюза на българските адвокати – Евгени Йочев

ДИСКУСИИ

Поемането на ангажимент за финансов одит според нормативната уредба и съдебната практика –  Олег Михайлов

РЕЦЕНЗИИ

За монографията „Спиране на исковото производство“  от д-р Анастас Пунев – Ивайло Костов

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет