Адвокатски преглед 10/2021

100 години списание „Адвокатски преглед“

Не се предлага

100 години списание „Адвокатски преглед“ 
СТАТИИ
Съвместимост на хипотезата на чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките (отм.) с правото на Европейския съюз в областта на хармонизацията на националните законодателства относно схемите за гарантиране на депозитите – Иван Стойнев
Страници от историята на Закона за наследството от 1890 година – Евгени Йочев 
РЕЦЕНЗИИ
За монографията „Освобождаване от наказателна отговорност и административно наказване по българското наказателно право“ на д-р Радослава Йорданова – Татяна Грозданова
ПРАВНА КНИЖНИНА
В правните списания 
Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет