Адвокатски преглед 10–11/2004

Наредба № 2 за изпита за адвокати и младши адвокатиНаредба № 3 за регистритеСъвместно упражняване на адвокатската професия в България

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

Наново за адвокатурата и съдебната реформа

СТАТИИ

Адвокатите и мерките срещу изпирането на пари

Семинар „Сдружаване на адвокатите“

Рупърт Волф – Преглед на организацията на адвокатските сдружения в европейските страни

Валентин Бенатов – Съвместно упражняване на адвокатската професия в България

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Правилник за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища

Решение на Висшия адвокатски съвет по прилагането на отделни разпоредби от Закона за адвокатурата

Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистрите от адвокатските съвети

Наредба № 2 от 29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати

За осигуряване на средства в републиканския бюджет за служебната защита

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС

В правните списания

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд — наказателна колегия

Върховен касационен съд — търговска колегия

Върховен касационен съд — гражданска колегия