Адвокатски преглед 10–11/2006

Разводът в САЩДействие на обезпечителните сделки

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

СТАТИИ

Филко Розов, Станислав Нацев, Начко Стайков – Разводът в САЩ — вината и нейното значение

Асен Запрянов – Право на строеж на собствениците на терена. Ограничения и запазени права

Любен Варнев – Проблеми във връзка с прекратяване на наказателното производство по искане на пострадалия

Любомир Владикин – Прихващане и възстановяване на суми за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични вземания

Иван Мангачев – Действие на обезпечителните сделки

Ралица Илкова – Някои бележки относно института на споразумението, уреден в Закона за митниците

МЕЖДУНАРОДЕН ЖИВОТ

Международна асоциация на юристите. 50-ти конгрес — Салвадор де Бахия, Бразилия. Салвадорска декларация

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС

В правните списания

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд — наказателна колегия

Върховен касационен съд — гражданска колегия