Адвокатски преглед 10–11/2009

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА, ПОСВЕТЕНА НА 50-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

ISBN: 1313-7204

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА, ПОСВЕТЕНА НА 50-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравление от Здравка Калайджиева – съдия в Европейския съд по правата на човека

ДОКЛАДИ

Йорданка Вандова – Осъдителни решения срещу България на Европейския съд по правата на човека (наказателни дела)

Георгица Петкова - Осъдителните решения срещу България по граждански дела (нарушения на член 8 и член 6 от Конвенцията и член 1 от Протокол 1)

Михаил Екимджиев – Липса или неефективност на вътрешноправните средства за защита срещу нарушения на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС)

Емилия Недева – Законопроектът за изменение и допълнение на НПК в светлината на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи

Йонко Грозев - Гражданската конфискация на престъпно придобито имущество. Законопроектът на Министерство на правосъдието в светлината на международната практика и стандарти