Адвокатски преглед 10–11/2010

ПРОЕКТЪТ ЗА ЗАКОН ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ПО НЕЗАКОНЕН НАЧИНотношенията родители – деца според новия СК

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Стилияна Григорова - Актуални проблеми на отношенията „родители – деца“ според новия Семеен кодекс

Александър Иванов - Относно отговорността на цедента по чл. 100, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите

КРЪГЛА МАСА „ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ПО НЕЗАКОНЕН НАЧИН“

Програма на научнопрактическата конференция „Съвременното право – проблеми и тенденции“

Откриване на научнопрактическата конференция „Съвременното право – проблеми и тенденции“. Приветствено слово на главния редактор проф. д-р Красимира Средкова

Валентин Брайков - Спасявайки българското право, спасяваме себе си

КРЪГЛА МАСА „ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ПО НЕЗАКОНЕН НАЧИН“

Съкратена стенограма от обсъждането на проекта на Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито по незаконен начин

20 години списание „Съвременно право“

КРИТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Васил Петров – За лихварството, лихоимството и чл. 252 НК

БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

Писмо на председателя на Съвета на адвокатските колегии и юридическите дружества в Европейския съюз (CCBE)

Писмо на председателя на Международния адвокатски съюз (UIA)

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“

Приветствено слово на председателя на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска по случай откриването на учебната година – 15.10.2010 г.

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА

Определение № 594/6.10.2010 г. по гр. д. № 701/2010 г. на ВКС, III г. о.