Адвокатски преглед 11/2007

АналогиятаСъдебното красноречие в древността

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Величко Руменчев – Съдебното красноречие в древността

Асен Запрянов – Аналогията

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги в библиотеката на ВАС

В правните списания

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд