Адвокатски преглед 11/2011

АДВОКАТИТЕ И „ПРАНЕТО НА ПАРИ“

ISBN: 1313-7204

Становище на Съюза на адвокатурите и правните общества (CCBE) относно действието на Третата директива срещу прането на пари

Илиана Савова –  За честта на адвоката

Любомир Владикин –   За „задълженията“ на адвокатите и адвокатските дружества по Закона за мерките срещу изпиране на пари, непредвидени в Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г.

СТАТИИ

Мария Йорданова, Димитър Марков– Правно положение на лишените от свобода в България и проблеми при изтърпяване на наказанието лишаване от свобода –
Мария Новакова – Илия Цанов в документите на Видинския архив

КРИТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Валентин Брайков– Няма независима палуба на потъващ кораб

ДИСКУСИИ

Николай Антов – За изнасилването, извършено от две или повече лица – чл. 152, ал. 3, т. 1 НК 

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати от ноември 2011 г.
Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания 
Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет