Адвокатски преглед 11/2012

Делото Димов и други срещу БългарияДелото Йорданова и Тошев срещу България

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Васил Мръчков – Правото на защита на магистратите в производството за дисциплинарно наказване

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Делото Димов и други срещу България

Делото Йорданова и Тошев

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

Жасмина Поповa – Александър Корнезов. Отговорност на държавата за нарушаване правото на ЕС

В правните списания

Нови книги в библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет