Адвокатски преглед 11/2013

125 години от приемането на първия Закон за адвокатите

ISBN: 1313-7204

Тържествена национална конференция „Адвокатурата и върховенството на закона”, посветена на 125-годишнината от приемането на първия Закон за адвокатите в България (София, 22.11.2013 г., Съдебна палата, зала „Тържествена“)

Поздравителни речи

125 години от закона за „благородната в своята идеална форма професия“ (Законът за адвокатите от 1888 година) – слово на адвокат Васил Т. Василев

Поздравителни адреси

Поздравително слово на председателя на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова

СТАТИИ

Ива Бурилкова - „Законът управлява хората, а разумът – закона“ (По повод 111 години от смъртта на Димитър Греков)

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Годишни награди за студенти юристи за изготвяне на реферат на тема „Справедливият съдебен процес“

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет