Адвокатски преглед 11/2014

Делото Фурхт срещу Германия

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Стефан Тихолов – Видове данъчни декларации

Радослава Йорданова - Практически проблеми във връзка с установяването на административно нарушение по чл. 20 от Закона за движението по пътищата

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Делото Фурхт срещу Германия

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 1, 2 и 15 ноември 2014 г.

ПРАВНА КНИЖНИНА

Марио Бобатинов - „Адвокатската защита по граждански дела“ – една много полезна книга за практикуващия юрист

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет