Адвокатски преглед 11/2015

90 години Висш адвокатски съвет

ISBN: 1313-7204

90 ГОДИНИ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Слово на председателя на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова от честването на 90-годишнината от създаването на Висшия адвокатски съвет и Деня на българските адвокати

Владимир Станев, Светослав Живков – Председателите на Висшия адвокатски съвет 1925–1944 – адвокати, юристи, общественици

СТАТИИ

Стефан Тихолов - Някои въпроси и разграничения при опрощаването на задължения, възникнали от сделки

Михаил Екимджиев - Принципът за случайно разпределение на делата и правото на справедлив съдебен процес от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 7–8 и 21 ноември 2015 г.

Висшият адвокатски съвет награди победителите в традиционното годишно студентско състезание за есе

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет