Адвокатски преглед 11/2016

Американските избори: история и съвременност

ISBN: 1313-7204

Маргарит Ганев – Американските избори: история и съвременност

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет