Адвокатски преглед 11/2017

Тест и ка­зу­си от изпи­та за ад­во­ка­ти и млад­ши ад­во­ка­ти

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

ПРАВА НА ЧОВЕКА

Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане

Препоръка на Комисията от 27 ноември 2013 година относно процесуалните аранции за уязвими лица, които са заподозрени или обвиняеми в наказателно производство (2013/C 378/02)

Препоръка на Комисията от 27 ноември 2013 година относно правото на правна омощ за заподозрените или обвиняемите в наказателното производство (2013/C 378/03)

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Декларация на Висшия адвокатски съвет

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 11 и 12 ноември 2017 г.

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет