Адвокатски преглед 11/2020

100 години от основаването на Съюза на българските адвокати

ISBN: 1313-7204

Позиция на Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа относно върховенството на правото в България

СТАТИИ

100 години от основаването на Съюза на българските адвокати – Евгени Йочев

Списъци на действащите адвокати и адвокатски помощници, публикувани в „Държавен вестник“ – Андон Добчев

БЪЛГАРСКИТЕ АДВОКАТИ СРЕЩУ АНТИЕВРЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (1940)

Изложение от Съюза на българските адвокати за министър-председателя Богдан Филов срещу расисткия характер на подготвения законопроект за защита на нацията

Молба от адвокати жители на Видин до министър-председателя и председателя на Народното събрание

РЕЦЕНЗИИ

Евгени Йочев. В служба на българското правосъдие и на адвокатурата. История на Съюза на българските адвокати (1920–1944) – Любомир Огнянов