Адвокатски преглед 11–12/2003

Нов Закон за адвокатурата — принципни съображения по законопроектитеДостъп до правосъдие

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

СТАТИИ

Достъп до правосъдие: правна помощ за представляваните

Чавдар Грошев – Някои проблеми в практиката при приложението на член 55 от Наказателния кодекс

Траян Марковски, Александър Караминков – Нов Закон за адвокатурата — принципни съображения по внесените в парламента законопроекти

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС

В правните списания

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд — наказателна колегия

Върховен касационен съд — гражданска колегия

УКАЗАТЕЛ НА ОБНАРОДВАНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ВКС И ВАС ПРЕЗ 2003 Г.

Върховен административен съд

Върховен касационен съд

СЪДЪРЖАНИЕ НА АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗА 2003 Г.