Адвокатски преглед 1–2/2004

Общо събрание на адвокатитеПродължаваното престъпление

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

СТАТИИ

Асен Запрянов – Принудително застрояване при режима на ЗУТ

Вероника Имова – Продължаваното престъпление

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 1.01.2003 г. — 31.12.2003 г.

Доклад на Висшия контролен съвет за 2003 г.

Финансов отчет на главния секретар на ВАС за финансовата 2003 г., обхващаща периода 1.01.2003 г. — 31.12.2003 г.

Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 21.02.2003 г. — 20.02.2004 г.

Общо събрание на адвокатите от страната

ХРОНИКА

XVI среща на Копаоничката школа за естествено право

Новоизбрани адвокатски съвети 2004 г.

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС

В правните списания

Васил Т. Василев – Рецензия „Българската адвокатура 1878 — 2000“, Петко Добчев

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен касационен съд — наказателна колегия

Върховен касационен съд — гражданска колегия