Адвокатски преглед 12/2004

Суперфицията в съвременното българско правоИзменение на данъчни задължения

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

Изтеклата година

СТАТИИ

Борислав Захариев – Изменение на данъчни задължения, определени с влязъл в сила данъчен акт

Александър Джеров – Суперфицията в съвременното българско право

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Изпити за младши адвокати и адвокати

В ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Задължителни указания за класифициране на съдебни и следствени дела

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС

В правните списания

Отговорността на лекаря за вреди, причинени на пациента

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд — гражданска колегия

Върховен касационен съд — гражданска колегия

УКАЗАТЕЛ НА ОБНАРОДВАНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ВКС И ВАС ПРЕЗ 2004 г.

Върховен административен съд

Върховен касационен съд

СЪДЪРЖАНИЕ НА АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗА 2004 Г.