Адвокатски преглед 12/2006

Процесуална легитимация на юрисконсулта в административнонаказателното производствонаследяване на земеделски земи

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Людмила Велкова – Някои особености при наследяването на земеделски земи

Асен Запрянов – Сервитути

Ралица Илкова – Процесуално легитимиран ли е юрисконсултът да представлява административнонаказващия орган в съдебната фаза на административнонаказателното производство

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

Становища на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС

В правните списания

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд — наказателна колегия

Върховен касационен съд — гражданска колегия

СЪДЪРЖАНИЕ НА АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗА 2006 г.

УКАЗАТЕЛ НА ОБНАРОДВАНИТЕ РЕШЕНИЯ