Адвокатски преглед 12/2009

КРЪГЛА МАСА „СЪДЕБНАТА РЕФОРМА 2009—2013: ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ“

ISBN: 1313-7204

„СЪДЕБНАТА РЕФОРМА 2009—2013: ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ“. КРЪГЛА МАСА

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Съдържание на „Адвокатски преглед“ за 2009 г.