Адвокатски преглед 12/2010

Адвокати на държавното съкровище

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Малина Новкиришка-Стоянова - Адвокати на държавното съкровище

Здравко Славчев - Престъпление ли е неизпълнението на съдебна заповед за защита от домашното насилие

СТРАНИЦИ ОТ МИНАЛОТО

Васил Петров - Бончо Матеев Бончев

Б. М. Бончев - Отмяната на правилниците или наредбите от Върховния административен съд

СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪД ЗА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Спецсъдът е полицейски съд за мързеливци – интервю на Елена Енчева с Щефан Харабин, председател на Върховния съд на Словакия

IN MEMORIAM

Кремен Маринов - Паметно слово за адвокат Любен Горбанов (1920–2010 г.)

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА

Определение № 644/22.11.2010 г. по гр. д. № 636/2010 г. на ВКС, IV г. о.

Съдържание на списание „Адвокатски преглед“ за 2010 г.