Адвокатски преглед 12/2011

Гражданската конфискация

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Асен Дюлгеров – Гражданската конфискация в национален и сравнителноправен контекст

Петър Кандиларов - Пиратските кораби и тяхното преследване

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Делото „Шести май инженеринг“ ООД и други срещу България

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА

Определение № 12676/7.10.2011 г. по адм. д. № 11850/2011 г. на ВАС, V отделение

Съдържание на списание „Адвокатски преглед“ за 2011 г.