Адвокатски преглед 1–2/2012

Американският президент и законодателството

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Ан Уагнър-Финдисън - Възможностите на американския президент и на неговата aдминистрация да влияят върху законотворчеството на Конгреса

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет