Адвокатски преглед 12/2013

Ролята на адвокатите за спасяването на българските евреи през Втората световна война

ISBN: 1313-7204

70 ГОДИНИ ОТ СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ

Светослав Живков, Владимир Станев - Ролята на адвокатите за спасяването на българските евреи през Втората световна война

СТАТИИ

Пенчо Пенев - Българското конституционно правосъдие и защитата на основните права

КРИТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Васил Мръчков - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по предварителната закрила при уволнение

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Декларация на Висшия адвокатски съвет за проявите на ксенофобия в страната

Декларация на Висшия адвокатски съвет за тенденцията за обособяване на съдебни зали ad hoc за разглеждане на наказателни дела в местата за лишаване от свобода

Декларация на Висшия адвокатски съвет срещу грубия акт на посегателство върху неприкосновеността на личността, честта и достойнството на адвокат Юлия Ангелова от Адвокатската колегия – Благоевград

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет