Адвокатски преглед 12/2014

Правото на хетеросексуалните двойки, живеещи на семейни начала в България, в светлината на забраната за дискриминация по чл. 14 ЕКПЧ

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Любомир Владикин – Данъчно третиране по ЗДДС на доставките на стоки и услуги между гражданското дружество и участниците в него

Владимир Георгиев – Делото срещу Яворов за смъртта на Лора Каравелова

Васил Т. Василев – П. Ю. Тодоров, или за идилията да имаш човек в парламента

ДИСКУСИИ

Калина Филипова – Някои съображения във връзка с определянето на трудовия договор със срок за изпитване като самостоятелен вид трудов договор

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Николай Доманов – Ролята на ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз след Лисабон

Михаил Екимджиев – Правото на хетеросексуалните двойки, живеещи на семейни начала в България, в светлината на забраната за дискриминация по чл. 14 ЕКПЧ

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Декларация на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

Даниела Доковска – Съдебната власт в България 1989-2014 г. – един наистина съвременен дискурс (Рецензия за Пенев, Пенчо. Съдебната власт в България 1989-2014 г. Проблеми на съвременния дискурс. С.: Сиби, 2014)

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет