Адвокатски преглед 12/2016

Критерии за качествена медицинска помощ – дискусионни въпроси

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Виктор Симеонов – Предложение за поправка на Конституцията

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Андреан Славчев - Съществува ли право на платен годишен отпуск за работника или служителя за периода от уволнението му до възстановяването му на работа според Европейската комисия?

Мартин Захариев - Правни проблеми на защитата на личните данни при автоматизираното профилиране

ДИСКУСИИ

Мария Шаркова - Критерии за качествена медицинска помощ – дискусионни въпроси

Васил Петров - Могат ли недееспособните да приемат наследство с конклудентни действия? Критични бележки към определение № 380/04.10.2016 г. по гр. д. № 3235/2016 г. на ВКС, III г. о.

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Декларация на Висшия адвокатски съвет

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“

Дискусионен форум „ Административно наказване“

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕ „АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД” ЗА 2016 г.