Адвокатски преглед 12/2018

Български адвокати, загинали в Първата световна война

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

СТАТИИ

100 години от края на Първата световна война (неюбилейни размисли) – Маргарит Ганев

Български адвокати, загинали в Първата световна война: опит за издирване – Иванка Иванова

Новата процедура за отстраняване на очевидни фактически грешки в обвинителния акт – Румен Ненков

Рецензии

За възможната адвокатска помощ в досъдебното производство – Васил Т. Василев

„Компетентност на административните органи“ – една актуална и полезна книга – Иван Тодоров

СЪБИТИЯ 

Международна научна конференция „Право и културни ценности“ – Изабела Петкова, Ангел Шопов

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

Съдържание на списание „Адвокатски преглед“ за 2018 г.

СТАТИИ

100 години от края на Първата световна война (неюбилейни размисли) – Маргарит Ганев

Български адвокати, загинали в Първата световна война: опит за издирване – Иванка Иванова

Новата процедура за отстраняване на очевидни фактически грешки в обвинителния акт – Румен Ненков

Рецензии

За възможната адвокатска помощ в досъдебното производство – Васил Т. Василев

„Компетентност на административните органи“ – една актуална и полезна книга – Иван Тодоров

СЪБИТИЯ 

Международна научна конференция „Право и културни ценности“ – Изабела Петкова, Ангел Шопов

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

Съдържание на списание „Адвокатски преглед“ за 2018 г.