Адвокатски преглед 12/2020

Фишът за налагане на глоба по Закона за движението по пътищата

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Фишът за налагане на глоба по Закона за движението по пътищата и наказателното обвинение по чл. 6, § 1 от Конвенцията за защита на правата на човека – Радослава Йорданова

ДИСКУСИИ

„Разширен“ режим на лични контакти между детето и родителя, който не упражнява родителските права: „битката“ за ежедневието на детето в практиката на Върховния касационен съд – Стоян Ставру

Относно отражението на договора за текуща сметка при налагане на запор върху вземане на страна по сделката – Благой Златанов

ПРАВА НА ЧОВЕКА

Критерии за допустимост на жалби по чл. 2 от Конвенцията за защита на правата на човека – смърт в лечебно заведение – Наташа Добрева

Защита на гражданин на Европейския съюз в производство по екстрадиция във Федеративна република Бразилия – Стойчо Гогов

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет