Адвокатски преглед 12/2021

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати 

Не се предлага

Промените в Конституцията на Република България до 2021 година – Наталия Киселова

Измененията и допълненията на Закона за наследството след 1900 година. От европейското към обичайното право – Евгени Йочев

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати на 6–7 ноември и на 20 ноември 2021 г.

ПРАВНА  КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

Промените в Конституцията на Република България до 2021 година – Наталия Киселова

Измененията и допълненията на Закона за наследството след 1900 година. От европейското към обичайното право – Евгени Йочев

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати на 6–7 ноември и на 20 ноември 2021 г.

ПРАВНА  КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет