Адвокатски преглед 12/2022

125 години Софийска адвокатска колегия

125 ГОДИНИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

За някои предизвикателства пред адвокатурата днес. Слово на адвокат Даниела Доковска, произнесено на научната конференция, посветена на забележителната годишнина

СТАТИИ

175 години от рождението на Димитър Греков – Евгени Йочев

ДИСКУСИИ

Как и кой наследява в четвърти наследствен ред – Васил Петров

СЪДЕБНА  ПРАКТИКА

Решение № 50132/03.11.2022 г. по т. д. № 1959/2021 г. на Върховния касационен съд, Търговска колегия, I отделение

ПРАВНА  КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕ „АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД“ ЗА 2022 Г.