Адвокатски преглед 2/2002

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

За бързината в правосъдието

СТАТИИ

Мирослава Тодорова – Относно недопустимостта на предварително изпълнение на решенията на Висшия съдебен съвет за освобождаване на магистрати от длъжност

ДИСКУСИИ

Явор Бояджиев - Престъплението като вид противоправно деяние

СТРАНИЦИ ОТ МИНАЛОТО

С. С. Бобчев – Ликове на първи български юристи (Христо Т. Стоянов)

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги, постъпили във фонда на библиотеката на ВАС

В правните списания

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Новоизбрани адвокатски съвети

Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд

Доклад на Висшия контролен съвет

Финансов отчет на главния секретар на ВАС за финансовата 2001 г.

Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет

Общо събрание на адвокатите от страната

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд, гражданска колегия