Адвокатски преглед 2/2014

Представяне на резултатите от Прегледа на съдебната реформа 2013 за България

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Светла Маргаритова - Решенията на Европейския съд по правата на човека срещу България – равносметката за 2013 г.

Любомир Владикин - Окончателен данък при източника по чл. 37, ал. 1, т. 7 ЗДДФЛ за възнаграждение на чуждестранен адвокат

СЪДЕБНА РЕФОРМА

Представяне на резултатите от Прегледа на съдебната реформа 2013 за България

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет