Адвокатски преглед 2/2018

Санкционен капацитет и разделени власти

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ

ЧАСТ ПЪРВА. ФИЛОСОФСКАТА РАМКА

I.1. Гарантираното със санкция право

I.2. Анатомия на подчинението

I.3. Санкцията като свобода на избор

I.4. Санкционен капацитет

I.5. Управление на санкционния капацитет

ЧАСТ ВТОРА. РЕЛИГИЯ И ПРАВО

II.1. Страхът от Бога

II.2. Взаимодействие между религиозни и светски норми

II.З.Христос никого не наказва

II.4. Прошката и Лутер

II.5. Обобщение

ЧАСТ ТРЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЛАСТТА И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРАВОТО В РИМ

III. 1. Нормите като матрица на властта

Ш.2. Римският опит в организиране на властта за ефективно право

Ш.2.1. Римското публично представителство

Ш.2.2. Римското понятие за власт и властник

Ш.2.3. Римската религиозна власт

Ш.З. Обобщение

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА. ЦЕНТРАЛИЗИРАНЕТО НА ВЛАСТТА

КЪМ ЦЪРКВАТА. СЪПРОТИВАТА

IV.1. Дарението на Константин Велики

IV.2. Бунтовникът Данте

IV.З. Магията на Макиавели

IV.4. Човешкото достойнство като съюзник на правото

IV.5. Публично представителство-правната формула

ЧАСТ ПЕТА. ЛЕГЕНДАТА МОНТЕСКЬО

V.1. Предвестниците

V.2. Защо Монтескьо се чете трудно

V.З. Премълчаният Монтескьо

ЧАСТ ШЕСТА. В АНГЛИЯ - ТРИ ВЕКА ПО-КЪСНО

VI.1. Защо именно там?

VI.2.Британскитеразделенивласти

VI.3. Разделените власти в действие-ВREXIT

Някоиюводи

Нещо лично

Some conclusions