Адвокатски преглед 2/2020

Бележити българи юристи

ISBN: 1313-7204

БЕЛЕЖИТИ БЪЛГАРИ ЮРИСТИ

Няколко думи за юриста Панчо Шопов и неговата отдаденост на родния край – Васил Т. Василев

СТАТИИ

Атанас Петров Шопов, или за битката на възпитаната доброта за пълно Възраждане на България – Панчо Шопов

Едно пътуванье в Пловдивско (по извършените зверства) – Атанас Шопов

Найден Стоянов Дринов, или за превръщането на занаятчията в „стълб на революционния комитет“ – Панчо Шопов, Петър Митев

Искрьо Цвятков Мачев, или за уроците по родолюбие на един сладкодумец, които водят до въстаническата армия – Панчо Шопов, Петър Митев